Onthaal      Bereikbaarheid

J. MOREAU   |   Diensten

      Stemmen van piano's :

Ik bied u mijn diensten aan als pianostemmer (rechte piano's, vleugelpiano's oude en nieuwe als ook concertpiano's in de scholen, muziekacademies, concertzalen alsook bij de private klant), enz.
Meer dan dertig jaar ervaring tot uw dienst. Ik voel mij ctikwijls als de "DOKTER" van de piano.
Hebt u een stembeurt nodig of raadgevinden voor de verkoop of de koop van een piano of alsook alle andere vragen aarzel niet kontact op te nemen met ons.


     De kleine herstellingen worden ter plaatse gedaan en de grote in de werkplaats.

   De prijs uniek voor de gemeenten van Brussel bevat : het stemmen van de piano de verplaatsingsonkosten en kleine herstellingen.
Voor de provincie Brabant is de prijs volgens de afstand van uw woonplaats.

      Afspraak
Tel : 02 771 28 19
E-mail : johan.baptiste.moreau@skynet.be


      Activiteit :
Pianostemmer bijzonderlijk werkzaam in de streek van Brussel en Bravant.


     Scholen, musiekscholen, concertzalen, concertpianisten en private klanten.

Webmaster Voorstelling       Diensten       Contact